Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 2019-08-29T13:37:56+00:00

Organizátor kurzů, workshopů a přednášek

Foodrestart

Štěpánka Vonrobová

Dvořákova 1097

74221 Kopřivnice

IČ: 04066618

Tel 777182666

Email: stepanka@foodrestart.cz, stepanka.vontrobova@gmail.com

Vznik smlouvy

1. Přihlášku na kurz (registraci) lze učinit výhradně elektronicky prostřednictvím objednávkového systému dle pokynů u vypsaného kurzu, případně po dohodě s organizátorem jinou formou.
2. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách organizátora je zaevidování objednávky organizátorem účastníkovi potvrzeno na uvedený email automatickým systémem organizátora. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě súdaji k provedení platby kurzovného, přičemž po zaslání tohoto potvrzení se objednávka účastníka
považuje za závaznou.
3. Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze
smlouvy jinak, v okamžiku připsání peněz na účet organizátora nebo v okamžiku inkasa peněz
organizátorem v hotovosti, není-li sjednáno jinak. Závaznou objednávkou zákazník potvrzuje, že souhlasí se
Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, workshopů a přednášek.
4. Zákazník současně bere na vědomí, že učiněním závazné objednávky je povinen informovat organizátora v případě odstoupení od smlouvy (odhlášení z kurzu), a to nejpozději v den konání kurzů dle platných storno podmínek.

Kurzovné a platby za semináře, workshopy a přednášky

Odeslaná přihláška (registrace) na akce Foodrestart jsou závazné.

 1. Veškeré kurzy a akce se platí předem.
 2. Kurzovné je splatné ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem,
  nejpozději však ve lhůtě 3 dnů před konáním workshopu či kurzu, není-li s ohledem na konkrétní
  okolnosti sjednáno jinak.
 3. Kurzovné a platby za semináře, workshopy a přednášky lze platit bankovním převodem na účet nebo, je-li taková možnost, hotově přímo na akci.
 4. Při platbě bankovním převodem, prosím, napište variabilní symbol a do zprávy pro příjemce jméno účastníka.

Storno podmínky

 1. Účast na přihlášené akci je závazná.
 2. Při odhlášení do 5ti dnů před začátkem akce činí storno poplatek 40% z ceny vstupného, při odhlášení do 2 dnů před konáním akce 60%. Při odhlášení  1 -0 dní před konáním akce 100% z ceny vstupného
 3. Po zaplacení přednášky, semináře, workshopu či akce dopředu se při neúčasti či následnému zrušení rezervace peníze nevrací. Je možno poslat za sebe náhradu.
 4. Nahradit lze účast po domluvě např. rezervací v jiném kurzu, pokud není plně obsazen.
 5. Pokud se do určitého kurzu, workshopu či přednášky nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků pro konání akce, je Organizátor oprávněn kurz, workshop nebo přednášku předem zrušit.
 6. Organizátor je oprávněn, s čímž zákazník souhlasí, kdykoliv zrušit konání workshopu, kurzu, přednášky, a to zejména v těchto případech:
  a) akce není obsazena minimálně pěti osobami;
  b) lektor není schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit
  vedení workshopu či kurzu;
  c) konání workshopu či kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší
  moc).
  Zákazník či příjemce služby má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání na návrh
  provozovatele či na vrácení peněz.
 7. O zrušení akce informuje Organizátor účastníky formou sms či emailem.

Uplatňování slev

 1. Slevy lze uplatnit na základě platného slevového kuponu s kódem.
 2. Uplatnění slevy je možné pouze při registraci (přihlášení), nikoliv zpětně.
 3. Slevu nelze vymáhat a nevzniká na ni právní nárok.

Souhlas se zpracováním osobních údajů